Management rychlosti webu

Zajistíme vám průběžné hlídání a optimalizaci rychlosti na vašich doménách.

Pro naše klienty vypracováváme menší analýzy, jsme k dispozici pro konzultace, nastavujeme nástroje a monitorujeme rychlost. Jsme v kontaktu se zástupci klienta, jeho vývojáři a průběžně reportujeme pokroky.

Vstupní analýza se obvykle zaměřuje na jednu nejpalčivější oblast rychlosti v rámci Google Page Experience. Výsledky se mohou dostavit velmi rychle.

Dlouhodobou spolupráci máme nastavenou zhruba se třemi desítkami klientů, mezi nimiž jsou například tito:

 • Svět svítidel: dlouholetá spolupráce, během které jsme klientovi pomohli do „zelených Web Vitals“ na všech evropských doménách.
 • Dr. Max: účast na pravidelných schůzkách performance týmu, určování priorit vývoje a dodávání nápadů na optimalizaci.
 • Sanitino: hlídání rychlosti u dobře optimalizovaného projektu, feedback k nasazovaným vlastnostem, proaktivní návrhy na zlepšení.

Na začátku spolupráce si stanovíme cíle. Zde je ukázka obecných možností cílů managementu rychlosti webu:

Příklad: optimalizace dle metrik Web Vitals

 • Primární cíl: Domény klienta mají „zelené hodnoty“ pro všechny metriky Core Web Vitals: LCP, INP i CLS.
 • Sekundární cíl: V Google Search Console nejsou vidět žádné problematické URL pro oblast Core Web Vitals.

Po rámcovém splnění těchto dvou cílů stanovujeme další dílčí priority. Je možné např. měřit reálné uživatele (SpeedCurve RUM) a hledat další příležitosti nebo provést analýzu vlivu rychlosti na konverze webu.

U větších firem je také vhodné vzdělávat zaměstnance, například pomocí školení nebo workshopů.

Víte, že 53 % návštěv bude pravděpodobně ukončeno, pokud se stránka načítá déle než 3 sekundy. Důvodů, proč mít rychlý web, je však více.

Co potřebujeme?

 • Monitoring SpeedCurve (cca 30-50 USD měsíčně).
 • Přístupy do Google Search Console.

Cena a její struktura

 • Management rychlosti: 1 až 3 hodiny měsíčně (monitoring rychlosti - hlášení problémů, reporting min. jednou kvartálně, kontakt s klientem a vývojáři, management)
 • Další optimalizace nad rámec managementu (dle odhadu předem a nabídky).
 • Účtujeme jen reálně strávený čas dle výkazu práce.
 • Fakturace jednou měsíčně nebo kvartálně (podle objemu strávených hodin).
 • Hodinová sazba: 3 000 Kč bez DPH.
Cta

Nejste si jistí?
Poptejte u nás nezávaznou konzultaci.

30 minut k rychlosti vašeho webu s Martinem Michálkem.

Rezervujte termín